SNOW Magazine

Laat wintersporters meer plezier aan hun sport beleven. Wij nemen de lezers mee in de voor hun zo geliefde wereld van de wintersport. Optimaal genieten van de vrijheid en het plezier van het wintersporten, daar gaat het om.

Weerbericht
Snow Magazine maakt gebruik van Cookies ter verbetering van onze website. Maakt u verder gebruik van onze website dan gaat u hiermee akkoord.
26 mei 2024

Privacyverklaring Sport76 Media

Via de website van mountainbikeplus.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Sport76 Media acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat:
* Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
* Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
* Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Sport76 Media is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en diensten:

* Per email

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Zoals al eerder genoemd kan het zijn dan we uw gegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als het noodzakelijk is om ons product op de juiste manier bij u geleverd te krijgen. We verstrekken uw gegevens dus niet voor commerciële doeleinde van derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Sport76 Media
Heerbaan 244a
4817 NL Breda

klantenservice@mountainbikeplus.com
+31 (0)76-790181

Aanvraag losse editie

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws.